Like us

RSI คืออะไร


RSI คืออะไร


RSI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้วัดการแกว่งตัวของราคาหุ้น สำหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะการซื้อมากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือขายมากเกินไป (OVERSOLD) โดยใช้ระดับเหนือ 70% บอกภาวะ OVERBOUGHT และระดับต่ำกว่า 30% บอกภาวะ OVERSOLD และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า แนวโน้มของราคาหุ้นที่กำลังมีทิศทางขึ้นหรือลงนั้น กำลังใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยัง โดยมีสัญญาณเตือนที่แสดงออกมาในรูปแบบของการแยกทางออก (DIVERGENCE) ระหว่างราคาหุ้นกับ 14 RSI

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) คือ การคำนวณหาพละกำลัง ที่ซ่อนตัวอยู่ของตลาดหรือของหุ้นใดหุ้นหนึ่ง (INTERNAL STRENGTH) โดยดูจากอัตราส่วนที่ ?แกว่ง? ไปมาอยู่ระหว่างการขึ้นลงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และภายใน ?เวลา? ที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลา 14 วัน เราจึงเรียกว่า 14 RSI

RSI

วิธีใช้งาน RSI
1) ต่ำกว่าเส้น 30 คืออยู่ในเขต oversold ช่วงอิ่มตัวขาลงเป็นช่วงแรงขายมาก แต่บางครั้งถ้าแนวโน้มยังคงเป็นขาลงก็ยังไม่สามารถซื้อได้ถ้าแนวโน้มยังลง อยู่
2) เหนือกว่าเส้น 70 คืออยู่ในเขต overbought ช่วงอิ่มตัวขาขึ้นเป็นช่วงแรงซื้อมาก
แต่บางครั้งถ้าแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นก็ยังไม่สามารถขายได้ถ้าแนวโน้มยังขึ้นอยู่
3) ไม่ควรใช้ตอน sideway เพราะจะเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย


ที่มา :thaispeculator.com

0 ความคิดเห็น :

ข่าวการศึกษา