Like us

หนังสือแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม.pdf

0 ความคิดเห็น


หนังสือ แนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 


Read More »

ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด

0 ความคิดเห็น

ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด

Read More »

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

0 ความคิดเห็น

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

Read More »

การวิเคราะห์งบการเงิน

0 ความคิดเห็น
การวิเคราะห์งบการเงิน
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากงบการเงินเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญยิ่งในการตัดสินใจดำเนินโครงการ การวิเคราะห์งบการเงินจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของโครงการ โดยนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการ


Read More »

งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Statement)

0 ความคิดเห็น

งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Statement)


Read More »

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) ข้อมูลสำหรับใข้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

0 ความคิดเห็น

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)


Read More »

การอ่านงบดุล (Balance Sheet) ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

0 ความคิดเห็น
งบดุล (Balance Sheet)

Read More »

การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน

0 ความคิดเห็น

บาทที่ 7. การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน

Read More »

สรุปจุดที่ต้องดูในงบดุล

0 ความคิดเห็น

 

สรุปจุดที่ต้องดูในงบดุล

 
สรุปจุดที่ต้องดูในงบดุล
ดูส่วนของสินทรัพย์

1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset) เป็นตัวทำเงินให้กับธุรกิจ บริษัทที่ดีควรมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนมาก ยิ่งส่วนต่างมาก ยิ่งดี ตัวเลขนี้คำนวนได้เรียกว่า current ratio (อัตราส่วนหมุนเวียน) = current assets (สินทรัพย์หมุนเวียน) / current liabilities (หนี้สินหมุนเวียน) ถ้ามีค่ามากกว่า 1 เยอะๆ จะดี โดยที่ ทรัพย์สินหมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน = ทุนดำเนินกิจการ (Working Capital)  ยิ่งมีมากยิ่งดี

Read More »

การตีความงบการเงิน

0 ความคิดเห็น

 
บทนำ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงบการเงิน

งบการเงินสำคัญมี 3 ชนิด คือ

1) งบกำไรขาดทุน บอกเราว่า บริษัททำกำไรเท่าใดในช่วงเวลาหนึ่งๆ

2) งบดุล บอกเราว่า บริษัทสินทรัพย์รวม หนี้สินเท่าใด และมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในวันนั้นๆเป็นเท่าใด

3) งบกระแสเงินสด ให้ข้อมูลการไหลเข้า-ออกของเงินสดของธุรกิจ

Read More »

การเลือกลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

0 ความคิดเห็น
 

การเลือกลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
สำหรับผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นก็คงจะมีความกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจซบเซาอันเกิดจากทั้งต่างประเทศและปัญหาการเมืองในประเทศ ที่เห็นต่างประเทศทยอยถอนการลงทุนตั้งแต่เกิดเหตุความวุ่นวายทางการเมืองในเดือนเมษายนเป็นต้นมามีมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาท ไปแล้ว

ทำให้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและนักลงทุนลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็อยากจะเน้นว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังดีอยู่และมีการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาครั้งรุนแรงในปี 2552 ที่ผ่านมา

ในวันนี้จึงจะขอพูดถึงว่าในวัฏจักรของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้น ธุรกิจจะมีการฟื้นตัวเป็นอย่างไร ซึ่งเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งได้คัดลอกมาจากหนังสือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องเคล็ด (ไม่ลับ) สู่อิสรภาพทางการเงิน ตอนรู้จังหวะการลงทุนเล่ม 4 มาเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนนะคะ

Read More »

EV / EBITDA คืออะไร

0 ความคิดเห็นEV / EBITDA คืออะไร

คือยังงี้นะครับ พยายามมองค่าตัวเลขต่างๆให้เป็นแบบพ่อค้าหรือนักธุรกิจมอง อย่ามองเป็นนักบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ครับ

EV/EBITDA คืออัตราส่วนทางการเงินอย่างนึง ที่เกิดจาก

EV หรือ Enterprise value แปลว่าส่วนของเจ้าของ(คล้ายๆกับ equity นั่นแหละครับ แต่เป็น equity ที่ราคาตลาดเลย) ถ้าคุณ จขกท อยากจะ take over สักบริษัทนึง ผมสมมติ AOT
ผมก็ต้องซื้อหุ้น AOT ให้ครบ 100% หรือพูดง่ายๆว่า ราคาหุ้นxจำนวนหุ้น ก็คือ market cap นั่นแหละครับ. ซึ่ง AOT market cap ประมาณ 80,000ล้าน
คราวนี้ผม take over บริษัทได้ ผมก็ได้ทุกอย่างของบริษัทแหละครับ ทั้งเงินสด ลานบิน รวมทั้งหนี้สินด้วย
ดังนั้นผมก็ต้องมาจ่ายหนี้ให้บริษัทด้วย เช่น AOT มีหนี้ 70,000 ล้าน market cap 80,000ล้าน พอผมใช้เงิน 80,000ล้านซื้อบริษัทแล้ว ผมก็ต้องจ่ายอีก 70,000 เพื่อใช้หนี้ให้บริษัทด้วย สรุปผมต้องจ่ายเงิน 150,000ล้านเพื่อซื้อ AOT

แต่เดี๋ยวก่อน AOT มีเงินในบริษัทราวๆ 20,000 ล้าน ถ้าผมได้บริษัทนี้ผมก็สามารถเอาเงินสดทั้งก้อนไปช่วยจ่ายหนี้ได้ หรือจ่ายแค่ 130,000ล้าน

สรุปง่ายๆว่า EV คือเงินที่ผมต้องจ่ายเพื่อเป็นเจ้าของจริงๆ


Read More »

ข่าวการศึกษา